Povijest i razvoj Ispis

Već davne 1917. godine nas nalazi upućuju na postojanje organizirane brige za djecu u dobi od 3 do 6 godina. Naime , Časne sestre otvaraju « zabavište za mušku i žensku djecu » u kući čiji je vlasnik bio gospodin Josip Vukasović , i tako djeluje do početka II . Svjetskog rata , da bi se po završetku istog počelo sa organiziranom društvenom brigom pri osnovnoj školi. Od 01. siječnja 1977. godine predškolski odgoj formira se kao posebna djelatnost koja skrbi za zdravlje, tjelesni razvoj , odgoj i obrazovanje najmlađih .

Nakon niza statusnih i drugih promjena , gašenja dječjeg vrtića u Grabovcu 1985. godine te izdvajanja dječjeg vrtića « Kadulja » iz Dugog Rata iz sastava Dječjeg vrtića Omiš - Dugi Rat 30. travnja 2002. godine , Dječji vrtić Omiš djeluje isključivo na području Grada Omiša. 

Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete , Klasa : 023-03/94-01-72 , Urbroj : 532-02-6/4-94-02 od 22. veljače 1994. godine , osnivačka prava nad predškolskim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije prenose se na jedinice lokale samouprave . Dječji vrtić OMIŠ , Put Mostine bb na GRAD OMIŠ .

U Vrtiću djeluju navedene službe :
1. Odgojno - obrazovna služba ( odgojiteljice )
2. Razvojno - Pedagoška služba ( pedagoginja , defektologinja - logoped , psiholog , viša medicinska sestra )
3. Tajništvo ( tajnica )
4. Računovodstvo ( voditeljica računovodstva / financija )
5. Administrativno - knjigovodstveni radnik
6. Tehnička služba ( kuharice, kuhar - vozač i kućni majstor )
7. Pomoćna služba ( pomoćnice )


U Dječjem vrtiću Omiš uposleno je 52radnika - ica . 47 radnika - ice zaključila - le su Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme , 5 radnika - ica zaključila -e su Ugovor o radu na određeno vrijeme .
    
Ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš je gospođa Đurđica Rogošić, odgojiteljica predškolske djece - imenovana za ravnateljicu 30. studenog 2015. od strane gradonačelnika.

Upravno vijeće koje broji 5 članova, konstituirano je dana 12. studenog 2015. godine. Upravno vijeće ima 5 članova:

1. Zvonko Močić, dr. med.
2. Simona Jurjević, dipl. učitelj
3. Sanja Ilić, prof.
4. Ana Generalić, prof.
5. Marija Perić, odgojitelj predškolske djece.

Članovi pod red. br. 1., 2., i 3. imenovani su od Grada Omiša. Član pod 4. imenovana je kao predstavnica roditelja. Član pod 5. imenovana je iz reda stručnih radnika vrtića.


Korisne informacije i kontakt podaci


 

Uprava Dječjeg vrtića Omiš nalazi se u ulici Put Mostine bb.

Broj telefona : 021/862-603
Kontakt broj ravnateljice : 098/306-521 

Stručna služba
Broj telefona : 021/757-179

Žiro račun Dječjeg vrtića Omiš je : HR 5324070001100579529
OIB Dječjeg vrtića Omiš je : 13066357076
 

Centralna kuhinja nalazi se u ulici Renka Šperca 3.

Broj telefona : 021/861-311