Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Zahtjev za upis

Plan nabave 2015
.xls

Javna nabava (hrana) 2015
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
UPISI - VAŽNO!!!
Petak, 08 Svibanj 2015 10:05

Poštovani roditelji,

radi lakšeg provođenja upisnog postupka, molimo Vas da se pridržavate slijedećih uputa:

1. Pažljivo pročitajte sva pitanja na obrascu Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić i obavezno upišite odgovore u sve ponuđene rubrike. Zahtjev obavezno potpišite.

2. Na vrijeme prikupite svu potrebnu dokumentaciju, jer nepotpuna dokumentacija neće biti zaprimljena, niti će se moći nadopunjavati izvan upisnog roka.

3. Dijete dovedite na upis nakon što ste ispunili uvjete navedene u točkama 1. i 2.

 

Za dodatne informacije nazovite nas na broj telefona 757 - 179.

                                                                                       Hvala na razumijevanju!

 
OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016. GODINU
Srijeda, 22 Travanj 2015 10:35

 

Klasa: UP/1-601-02/15-13/01

Urbroj: 2155/1-07-04-15-1

Omiš, 31. ožujka 2015. godine

 

Upravno vijeće dječjeg vrtića Omiš, na III. sjednici, održanoj dana 31. ožujka. 2015. godine donijelo je

 

PLAN UPISA DJECE

 

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2015/2016. godinu u

DJEČJEM VRTIĆU OMIŠ

program

dječji vrtić

10-satni jaslični

10-satni vrtićni

8-satni vrtićni/jutro

8-satni vrtićni turnus „A“

8-satni vrtićni turnus „B“

6-satni

„GALEB“ – OMIŠ

9

-

5

 

 

15

„VISIBABA“ – OMIŠ

-

6

-

-

-

-

„RADOST“ – OMIŠ

-

3

-

-

-

-

„PČELICA“- - OMIŠ

-

-

16

11

10

17

„POTOČIĆ“ – OMIŠ

-

-

5

-

-

10

„TREŠNJICA“ – TUGARE

-

-

-

-

-

14

„SMILJE“ – GATA

-

-

-

-

-

15

„VRBICA“ – BLATO n/c

-

-

-

-

-

13

„KAMENČIĆ“- KOSTANJE, jutro

-

-

-

-

-

9

„KAMENČIĆ“-KOSTANJE, poslijepodne

-

-

-

-

-

14

UKUPNO:

9

9

26

11

10

107

 

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ zadržava pravo promjene oglašenih slobodnih mjesta za upis djece u

dječje vrtiće i jaslice u školskoj 2015/2016. godini do okončanja postupka upisa, a u skladu sa člankom 22. DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA / „Narodne novine“, broj: 63/08. i 90/10. / i konačnih rezultata upisa djece u prvi razred osnovne škole.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Zvjezdana Brzović


 Klasa: UP/I-601-02/15-13/01

Urbroj: 2155/1-07-04-15-2

Omiš, 20. travnja 2015. godine

 

Na temelju članka 1.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 94/13. / , članka 43. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku / „Narodne novine“, broj: 47/09. /, članka 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja / pročišćeni tekst /, a sukladno Planu upisa za školsku godinu 2015/2016., Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, a na temelju suglasnosti Osnivača na IV. sjednici, održanoj dana 20. travnja 2015. godine, raspisuje se

 

O G L A S

 

za upis djece u dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ za školsku 2015/2016. godinu

 

 

I.

U dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ za školsku 2015/2016. godinu, uz upisanu djecu u prethodnoj školskoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece po dječjim vrtićima/jaslicama kako slijedi:

 

1. dječji vrtić „Potočić“, Četvrt kralja Zvonimira 5 - Omiš:

 • 8-satni jutarnji vrtićni program, 5

 • 6-satni poslijepodnevni vrtićni program, 10

2. dječji vrtić „Visibaba“, Cetinska cesta 4 - Omiš

 • 10-satni vrtićni program, 6

3. dječji vrtić „Radost“, Vangrad 3 – Omiš

 • 10-satni vrtićni program sa spavanjem, 3

4. dječji vrtić „Pčelica“, Joke Kneževića 12 – Omiš:

 • 8-satni jutarnji vrtićni program, 16

 • 8-satni turnirajući vrtićni program – turnus „A“, 11

 • 8-satni turnirajući vrtićni program – turnus „B“, 10

 • 6-satni poslijepodnevni vrtićni program, 17

5. dječji vrtić „Galeb“, Put mostine bb – Omiš:

 • 10-satni jaslični program, 9

 • 8-satni jutarnji vrtićni program, 5

 • 6-satni vrtićni program, 15

6. dječji vrtić „Smilje“ – Gata:

 • 6-satni jutarnji vrtićni program, 15

7. dječji vrtić „Trešnjica“ – Tugare:

 • 6-satni jutarnji vrtićni program, 14

8. dječji vrtić „Kamenčić“ – Kostanje:

 • 6-satni jutarnji vrtićni program, 9

 • 6-satni poslijepodnevni vrtićni program, 14

9. dječji vrtić „Vrbica“ – Blato n/c:

 • 6-satni jutarnji vrtićni program, 13

 

II.

Oglas je otvoren od 11. svibnja do 22. svibnja 2015. godine.

 

III.

U jaslice i vrtiće iz točke I. pravo upisa ostvaruju samo djeca čiji roditelji/udomitelji/skrbnici imaju prebivalište na području Osnivača.

 

IV.

Obavezna dokumentacija za upis:

 1. preslik rodnog lista,

 2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,

 3. potvrde Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu roditelja / elektronički zapis o radno-pravnom statusu roditelja s HZMO-a / odnosno potvrde visokoškolske ustanove o statusu redovnih studenata, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis,

 4. rješenje o stupnju invalidnosti,

 5. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta odnosno djeteta,

 6. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju,

 7. potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,

 8. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje,

 9. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Vrtića,

 10. rješenje o pravu na dječji doplatak,

 11. liječničko uvjerenje djeteta donosi se prvi dan dolaska djeteta u dječji vrtić ili jaslice.

 

V.

Zahtjev s prilozima dostavlja se u Stručnu službu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, Put mostine bb – Omiš i to od 11. svibnja do 22. svibnja 2015. godine u vremenu od 08.00 do 18.00 sati.

Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni.

Roditelj/udomitelj/skrbnik djeteta/djece koji prvi put upisuje svoje dijete/djecu u dječji vrtić ili jaslice dužan je na upis dovesti dijete/djecu koje/u upisuje/u.

Roditelj/udomitelj/skrbnik ima pravo u zahtjevu za upis naznačiti rezervni vrtić.

 

VI.

Komisija za upis razmatra zahtjeve za upis te utvrđuje listu primljene djece sukladno broju bodova i to za svaki navedeni dječji vrtić-jaslice/program za koji se traži upis.

Rezultate upisa Komisija objavljuje javno na oglasnoj ploči svih vrtića.

 

VII.

Protiv Odluke Komisije za upis djece o rezultatima upisa, podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe Upravnom vijeću DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

Žalba se podnosi u Upravu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, Put mostine bb – Omiš, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata upisa.

 

 

VIII.

Roditelj/udomitelj/skrbnik koji se ne javi u dječji vrtić u koji je upisano njegovo/a dijete/djeca radi potpisivanja IZJAVA / UGOVORA / u roku od 15 dana od dana početka školske godine, smatra se da je odustao od upisa svoga/svoje djeteta/djece.

 

                                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

 

                                                                                                         Zvjezdana Brzović