Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Prijava za vrtic 2013

Plan nabave 2014
.xls

Javna nabava (hrana) 2014
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
Natječaj PDF Ispis E-mail
Srijeda, 05 Ožujak 2014 09:28

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

 

Klasa: 601-02/14-03/131

Urbroj: 2155/1-07-04-14-3

Omiš, 28. veljače 2014. godine

 

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za radna mjesta

 

 
1.    TERENSKOG ODGOJITELJA  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacije u trudnoći /, a najdulje do 31. svibnja 2014. godine

 

 2.

 

 POMOĆNICE                            -

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do

 povratka radnice s bolovanja / komplikacija u trudnoći odnosno rodiljnog dopusta odnosno roditeljskog dopusta,/

 

U  V  J  E  T  I:

 

Kandidat  pod rednim brojem 1. mora ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.

Kandidat pod rednim brojem 2. mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da ima završenu školu za kuhara i

 • da je vozač „B“ kategorije.

  Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb,

  21310 Omiš.

  Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

  Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.

  Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na WEB stranice HZZ-a

  odnosno oglasnoj ploči HZZ-a i WEB stranicu Dječjeg vrtića Omiš odnosno oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješćeni u zakonskom  roku.

  Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.                                                                        

   

   

   

                                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća:

   

                                                                                                                  Zvjezdana Brzović, v.r.