Kutak za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

098/306-521

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Stručno - razvojna služba

Put mostine b.b., Omiš

021/757-179

Natječaj za radna mjesta
Petak, 02 Prosinac 2016 08:37
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/16-03/324

Urbroj: 2155/1-07-04-16-1

Omiš, 30. studenoga 2016. godine

  Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 
N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacija u       

                                                        trudnoći odnosno rodiljnog dopusta  odnosno roditeljskog dopusta /

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do      

                                               30. lipnja 2017. godine                                    

 
    ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom –

                                         4 sata dnevno do 31. kolovoza 2017. godine                                                       

 

U  V  J  E  T  I:

 Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

             Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

             Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

             Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                       

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:

 
                                                                                                         Marija Perić,v.r.
 
Natječaj za radna mjesta
Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 14:16
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Klasa: 601-02/16-03/192
Urbroj: 2155/1-07-04-16-1
Omiš, 23. rujna 2016. godine


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / “Narodne Novine”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta


ODGOJITELJA/ICE
  2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
   
ODGOJITELJA/ICE
  1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja / rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta /
   
ODGOJITELJA/ICE  1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno do 31. kolovoza 2017. godine
   
ODGOJITELJA/ICE
  1  izvršitelja/icu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno do 30. lipnja 2017. godine
   
ODGOJITELJA/ICE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
  1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2017. godine
   
PROFESORA/ICE FIZIČKE KULTURE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE  1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2017. godine
   
POMOĆNIKA/ICE  1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2017. godine    
   
ADMINISTRATIVNO PRAVNI RADNIK
  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom


U  V  J  E  T  I:


Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 6. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 10/97. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.

Kandidat pod rednim brojem 7. mora ispunjavati slijedeće uvjete:
-    da ima završenu školu za kuhara
-    da je vozač „B“ kategorije.

Kandidat pod rednim brojem 8. mora ispunjavati slijedeće uvjete:
-    VŠS – upravni pravnik ili stručni prvostupnik javne uprave,
-    poznavanje rada na PC-u i
-    1 godina radnog iskustva.    

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      

Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na WEB stranici HZZ-a odnosno oglasnoj ploči HZZ-a i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.


Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Perić, v.r.
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 1 od 3