Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Prijava za vrtic 2013

Plan nabave 2014
.xls

Javna nabava (hrana) 2014
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Ponedjeljak, 07 Srpanj 2014 00:00
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Klasa: 601-02/14-03/448
Urbroj: 2155/1-07-04-14-2
Omiš, 06. srpnja 2014. godine


 Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  Jza radno mjesto


1.    ODGOJITELJA       - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim
                                  vremenom
                                   
                                   


U  V  J  E  T  I:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12.. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi /“Narodne novine“, broj: 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.
Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.
Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama dječjih vrtića koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 
 Predsjednica Upravnog vijeća:

Zvjezdana Brzović,v.r.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA
Srijeda, 11 Lipanj 2014 11:57


O B A V I J E S T    R O D I T E L J I M A

_______________________________________

 

               Roditelji čija su djeca već pohađala vrtić-jaslice, a nastavljaju ići i 2014/2015.  školske godine dužni su u roku 15 dana od dana objave ovih spiskova podmiriti sve obveze prema Vrtiću jer u protivnom njegova-njihova dijete-ca neće biti primljeno-a u dječji vrtić odnosno jaslice dana 01. rujna 2014. godine, kada počinje redovni rad dječjih vrtića i jaslica. Na njegovo-njihovo mjesto bit će primljena djeca koja su na spisku za čekanje.

               Roditelji koji nisu zadovoljni sa rasporedom svog djeteta-djece u dječji vrtić odnosno jaslice mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od dana objave spiskova na vratima svih dječjih vrtića.

               Roditelji čija su djeca primljena u dječji vrtić odnosno jaslice dužni su 01. rujna 2014. godine dostaviti liječničko uvjerenje za svoje-u dijete-djecu u vrtić odnosno jaslice.

 

               Hvala na suradnji.

 

Omiš,   11. lipnja 2014. godine

 

 

 

                                                                          KOMISIJA ZA UPIS DJECE U

                                                                             DJEČJI VRTIĆ I JASLICE