Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Zahtjev za upis

Plan nabave 2015
.xls

Javna nabava (hrana) 2015
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA / ICU
Srijeda, 18 Studeni 2015 08:32

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/15-03/996

Urbroj: 2155/1-07-05-15-1

Omiš, 16. studenoga 2015. godine

 Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J


                                                                        za radno mjesto


 1. ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim

                                           vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacija u

                                           trudnoći odnosno rodiljnog dopusta  odnosno roditeljskog dopusta /

                                            

 2. ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4

                                           sata dnevno do 31. kolovoza 2015. godine                                                       

   

   

  U  V  J  E  T  I:

   

  Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

  dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

               Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

  Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

  Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                       

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.


                 Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                           

                               Marija Perić,v.r.