Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Prijava za vrtic 2013

Plan nabave 2014
.xls

Javna nabava (hrana) 2014
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ OMIŠ PDF Ispis E-mail
Utorak, 22 Travanj 2014 10:17

D J E Č J I     V R T I Ć     O M I Š


O B A V J E Š T A V A

   

Upis djece u dječje vrtiće odnosno jaslice za školsku 2014/2015. godinu, vršit


će se od  12. svibnja do 23. svibnja 2014. godine u uredu Stručne službe


DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ, Put mostine bb / pokraj dječjeg vrtića “Galeb” / i to


ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08.00 do 18.00 sati, a utorkom,


četvrtkom i petkom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:


 1. rodni list - preslik,

 2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih

     iskaznica roditelja,

 3. potvrde o statusu zaposlenosti roditelja – za zaposlene potvrdu

     Poslodavca /obrazac potvrde roditelj može preuzetu u kancelariji Vrtića/,

     a za umirovljenike – Rješenje o mirovini i zadnji odrezak od mirovine,

 5. rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti,

 6. dokaz o statusu poljoprivrednika,

 7. rješenje o stupnju invalidnosti,

 8. liječnička potvrda specijalista ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o    

     težoj bolesti roditelja djeteta odnosno djeteta,

 9. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu s

     teškoćama u razvoju i Rješenje Centra za socijalnu skrb,

10. potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu,

11. pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje,

12. potvrda o statusu redovnog studenta,

13. za nezaposlene potvrdu Zavoda za zapošljavanje,

14. ugovor ili izjava o podstanarstvu,

15. rješenje o pravu na dječji doplatak.NAPOMENA:


Dokument pod rednim brojem 1. dužni su donijeti svi roditelji nove

djece. Ostale dokumente donose roditelji nove djece ponaosob zavisno od toga koji se od navedenih dokumenata odnose na njih, a služe kao dokaz o pravu na prioritet pri upisu.

Roditeljima koji ne donesu traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Roditelji čije dijete-djeca već pohađaju dječji vrtić odnosno jaslice dužni su  podmiriti sve novčane obveze prema Vrtiću, jer u protivnom dijete-djeca neće moći nastaviti pohađati dječji vrtić-jaslice.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića u roku od 15 dana od dana zaključivanja roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Protiv Odluke Komisije za upis u dječje vrtiće i jaslice,  podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od dana objavljivanja rezultata upisa.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-u upisan-a, dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete-djecu prvog dana dolaska u dječji vrtić-jaslice.

Roditelj djeteta-djece koji prvi put  upisuje svoje dijete-djecu u vrtić odnosno jaslice dužan je na upis dovesti dijete-djecu koje-u upisuje-u.

 

                                                              UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA OMIŠA