Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Prijava za vrtic 2013

Plan nabave 2014
.xls

Javna nabava (hrana) 2014
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Utorak, 23 Rujan 2014 11:41

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

OMIŠ, Put mostine bb

 

Klasa: 601-02/14-03/872

Urbroj: 2155/1-07-04-14-1

Omiš, 19. rujna 2014. godine

 

 

 

               Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / “Narodne

Novine”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J


                                                                  za radna mjesta

 

 

1.

ODGOJITELJA/ICE

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. kolovoza 2015. godine,  

 

2.

ODGOJITELJA/ICE

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s nepunim

   radnim vremenom – 4 sata dnevno do 31. kolovoza 2015. godine,     


3.

 

 

4.

TERENSKOG/E ODGOJITELJA/ICE

 


TERENSKOG/E ODGOJITELJA/ICE  

 

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2015. godine,  

 

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s nepunim   

     radnim  vremenom – 4 sata dnevno do 31. svibnja 2015. godine  

 

5.

 

ODGOJITELJA/ICE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

 

 

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2015. godine,  

6.

PROFESORA/ICE FIZIČKE KULTURE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

- 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. svibnja 2015. godine,  

 

7.    KUHARA/ICE-VOZAČA/ICE                 - 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme s nepunim radnim                                                                       vremenom – 4 sata dnevno  do 30. lipnja 2015. godine,

 

8.    POMOĆNIKA/ICE                                - 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim  

                                                                      vremenom do povratka radnice s bolovanja

                                                                     / komplikacija u trudnoći odnosno rodiljnog dopusta

                                                                       odnosno roditeljskog dopusta/


9.    POMOĆNIKA/ICE                                    - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim

                                                                          vremenom do 31. kolovoza 2015. godine


 

 

 

               U  V  J  E  T  I:

 

               Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 6. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 10/97. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.

               

Kandidat  pod rednim brojem 7. mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • da ima završenu srednju školu za kuhara,

  • da ima radnog iskustva u struci,

  • da je vozač „B“ kategorije

Kandidati pod rednim brojem 8. i 9. mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • da ima završenu školu za kuhara

  • da je vozač „B“ kategorije                                                                                                    

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola. 

                                                                                      

                   Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na WEB stranici HZZ-a odnosno oglasnoj ploči HZZ-a i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš.

                   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                   Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća:      

                                                                                                      Zvjezdana Brzović

 

 
RADIONICE ZA RODITELJE "RASTIMO ZAJEDNO"
Ponedjeljak, 22 Rujan 2014 11:38

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

u suradnji s UNICEF - om                                                               

5. godina za redom u našem Vrtiću !!!!

 

RADIONICE ZA RODITELJE

"RASTIMO ZAJEDNO"


Iako je biti roditelj oduvijek bilo lijepo, važno, naporno i odgovorno, roditeljstvo nikad nije bilo složenije i pod većim pritiscima nego danas. Zbog toga u današnje vrijeme uz prava djeteta, postoji i pravo roditelja na podršku koja im pripada zato jer su roditelji.

Pozivamo vas da se uključite u program za roditelje djece u DOBI OD 0 DO 3 GODINE, a može i starije djece predškolske dobi ( ne moraju biti polaznici vrtića ).  

Tijekom 11 susreta, uz druge roditelje i stručne voditelje pronalazit ćete vlastite odgovore na mnoga pitanja vezana uz vašu roditeljsku ulogu.                   

ŠTO SE RADI NA RADIONICAMA ZA RODITELJE "RASTIMO ZAJEDNO"?

  • kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s djetetom  
  • kroz razgovor se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom
  • kroz druženje se postaje sigurniji, samopouzdaniji

TRAJANJE PROGRAMA: 11 susreta po 2 sata, 1x tjedno 

grupa A: UTORKOM od 17,00-19,00 sati u DV "Trešnjica" Tugare

grupa B: SRIJEDOM od 17,00-19,00 sati u DV "Galeb" Omiš       

                         

NITKO NE ZNA SVE ODGOVORE NA SVA PITANJA SAM !  ZATO NAM SE PRIDRUŽITE, JER VJERUJEMO DA ĆETE NA RADIONICAMA PUNO NAUČITI O SEBI, SVOM DJETETU, STEĆI NOVE PRIJATELJE I ZABAVITI SE !

 

S radošću vas očekujemo na prvom susretu !!!   

Grupa A: utorak, 7. listopada 2014. u 17,00 sati

Grupa B: četvrtak, 9. listopada 2014. u 17,00 sati ( iznimno jer je srijeda državni praznik )

                                                            

Prijave možete izvršiti kod odgajatelja ili putem telefona 757 - 179.

                                                                                     S poštovanjem, Voditeljski tim