Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Zahtjev za upis

Plan nabave 2015
.xls

Javna nabava (hrana) 2015
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
KONAČNO RJEŠENJE O UPISU DJECE
Četvrtak, 02 Srpanj 2015 11:49

Klasa: UP/I-601-02/15-13/01
Urbroj: 2155/07-01-15-4
Omiš, 30. lipnja 2015. godine

 

Na temelju članka 1 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 94/13. /, članka 44. stavka 1., članka 95. stavka 1., članka 96. stavka 1. , članka 97. stavka 1 i članka 98. Zakona o opće upravnom postupku / „Narodne novine“, broj:      47/09. / te članka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice te pravima i obvezama roditelja / pročišćeni tekst / Upravno vijeće vrtića na 6. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine donijelo je

K  O  N  A  Č  N  O        R  J  E  Š  E  N  J  E

O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU


I. Popis upisane djece

D. V. POTOČIĆ (8-satni jutarnji program)

1. Baraban Bepo
2. Brzović Filip
3. Bubalo Maria
4. Bubalo Marko
5. Bubalo Nina
6. Čizmić Ani
7. Despotović Borna
8. Despotović Petra
9. Fistanić Andrea
10. Fistanić Leon
11. Ištuk Marija
12. Katušić Ana
13. Knežević Ivan
14. Kovačić Ivan
15. Krželj Ante Jure
16. Kuzmanić Lara
17. Lelas Tonka
18. Pupačić Iva
19. Samardžić Luka
20. Skender Toma
21. Škarica Jakov
22. Škarica Roko
23. Tafra Mate
24. Žulj Ivan
25. Žulj Marko


D. V. POTOČIĆ (6-satni poslijepodnevni program)

1. Ališić Ani
2. Ališić Ivan
3. Borović Ema
4. Bosak Antea
5. Brzović Nikola
6. Eterović Lana
7. Eterović Tea
8. Janjanin Luka
9. Juričić Branimir
10. Kalajžić Tea
11. Kolovrat Magdalena
12. Kovačević Josipa
13. Križanac Marijeta
14. Martić Stipe
15. Marunčić Duje
16. Mladin Antonio
17. Pešić Marita
18. Radić Marin Diego
19. Strikić Lucija
20. Šarić Edi
21. Tafra Luka
22. Tomas Roko
23. Tomasović Marta
24. Vidaković Stipe
25. Zolota Frida

D. V. VISIBABA (10-satni program)

1. Banić Roko
2. Banović Duje
3. Brzović Stipe
4. Čečuk Tin
5. Jerčić Marija
6. Jerčić Mia
7. Juričević Tonka
8. Kalajžić Tina
9. Kaštelan Matea
10. Kovačević Luka
11. Lučić Ivan Pavao
12. Martić Petra
13. Mazarekić Monika
14. Mazarekić Sarah
15. Mikšić Cvita
16. Munitić Matea
17. Raljević Petra
18. Škare Nina
19. Šušnjara Marijan
20. Tadić Ante
21. Tafra Roža
22. Tokić Marin
23. Tomasović Filip
24. Vukasović Veronika
25. Zovko Filip

D. V. RADOST (10-satni program)

1. Bartić Mio
2. Buškain Josip
3. Dragošević Ela
4. Dujmović Karmen
5. Generalić Luka
6. Generalić Sunčica
7. Jakovčić Roza
8. Jakovčić Toma
9. Jerčić Toma
10. Kaštelan Ana
11. Kovačić Lara
12. Mandekić Mirta
13. Marunčić Ana
14. Mihanović Marko
15. Mihanović Tina
16. Pašalić Špiro
17. Perica Duje
18. Perica Laura
19. Pivac Petra
20. Radevenjić Roko
21. Sladojević Tino
22. Tafra Ivana
23. Tafra Pavla
24. Zovko Ira

D. V. PČELICA (8-satni jutarnji program)

1. Amulić Luka
2. Budić Ivana
3. Bulić Ivezić Josip
4. Bulić Nora
5. Dragošević Josip
6. Družić Anđela
7. Duvnjak Anđelo
8. Gaće Anamarija
9. Gaće Martina
10. Ilić Leona
11. Kovačić Filip
12. Kovačić Lucija
13. Marušić Roko
14. Pavleković Kevin
15. Pavleković Loris
16. Pešić Damir
17. Pešić Filip
18. Rajković Hana
19. Stanić Cvita
20. Stanić Dora
21. Šimić Roko
22. Škarić Viktoria
23. Šušić Darina
24. Zečić Stipe

D. V. PČELICA (8-satni turnirajući program „A“)

1. Banović Gabrijel
2. Bilić Sara
3. Brstilo Matea
4. Brstilo Sandra
5. Brzović Hana
6. Brzović Tin
7. Čagalj Cvita
8. Čagalj Jakov
9. Čagalj Špiro
10. Fačić Gabrijel
11. Fistanić Klara
12. Gashi Gresa
13. Jurjević Boško
14. Kekez Vanesa
15. Kovačić Fani
16. Mikuličić Jakov
17. Mikuličić Lana Marija
18. Mimica Antonio
19. Perasić Ambrus Valentina
20. Popović Toma
21. Siničić Petra
22. Šarac Ante
23. Živanović Milan

D. V. PČELICA (8-satni turnirajući program „B“)

1. Bartulin Neli
2. Batinić Duje
3. Batinić Marin
4. Baučić Cvita
5. Crnković Luka
6. Čović Toma
7. Jerčić Mate
8. Knezović Rina
9. Kordun Petra
10. Lelas Tony
11. Lelas Vito
12. Lučić Josip
13. Ljubičić Ivan
14. Mandić Ivan Pavao
15. Medvidović Anđelo
16. Mihaljević Tonia Vita
17. Nikolić Adrian
18. Perica Josip
19. Peruza Sara
20. Pešić Lara
21. Pešić Luka
22. Puljiz Ivan
23. Rafanelli Luka
24. Rodić Nina

D. V. PČELICA (6-satni poslijepodnevni program)

1. Bellotti Rita
2. Bradarić Ana
3. Čečuk Ivan
4. Drabuf Lovre
5. Fistanić Sunčica
6. Galić Kovač Milano
7. Gradištanac Roko
8. Gradištanac Toni Goran
9. Janeček Emili
10. Ljubić Matej
11. Marunčić Lovre
12. Milavić Simona
13. Miličević Niko
14. Mimica Lana
15. Radostić Luce
16. Rafanelli Leo
17. Rodić Josip
18. Strujić Roko
19. Šaškor Iva
20. Tafra Karlo
21. Tomasović Nela
22. Vidović Mauro Leon
23. Vuković Mario
24. Vuksan Petra

D. V. GALEB (10-satni jaslični program)

1. Bartulović Roko
2. Borović Roko
3. Brkić Lovre
4. Brstilo Luce
5. Brzović Lovre
6. Knežević Josip
7. Knežević Mihaela
8. Kovačić Duje
9. Kovačić Ema
10. Kovačić Josip
11. Lelas Dia
12. Livajić Marta
13. Mazarekić Anton
14. Radevenjić Kristijan
15. Raljević Marija
16. Ružić Mare
17. Stanić Bruna
18. Stanić Lucian

D. V. GALEB (8-satni jutarnji program)

1. Burić Nikolina
2. Burić Toma
3. Drča Toni
4. Grizelj Nikola
5. Hrstić Marijeta
6. Ilić Franko
7. Kaštelan Lana
8. Ković Antea
9. Maksumić Leona
10. Marušić Dora
11. Marušić Patricija
12. Matijašević Samanta
13. Munitić Ivan
14. Orlandini Ivan
15. Orlandini Viktorija
16. Pešić Frane
17. Pešić Ivano
18. Stanić Neda
19. Škarica Šime
20. Vukušić Ivan
21. Vukušić Ivana
22. Vulić Marta
23. Vulić Ricardo
24. Žižak Lucija
25. Žuljević Mikas Ena

D. V. GALEB (6-satni poslijepodnevni program)

1. Barač Lorena
2. Bartulović Emanuel
3. Čečuk Leona
4. Čečuk Roko
5. Čikotić Lana
6. Jurčević Mario
7. Kovačević Petar
8. Kuvačić Duje
9. Nadžfej Marijeta
10. Pešić Grgo
11. Pešić Klara
12. Simunić Luka
13. Skenderović Antonija
14. Stanić Anđela
15. Stanić Cvita, Zoran
16. Stanić Dea
17. Šaškor Linda
18. Šimić Drago
19. Šišić Marko
20. Tomasović Branimir
21. Uvanović Martin
22. Zovko Karla
23. Zovko Marin

D. V. SMILJE – GATA (6-satni jutarnji program)

1. Alfirević Lana
2. Aljinović Kurtović Luka
3. Baučić Tina
4. Beović Ante
5. Beović Gabrijel
6. Beović Ivana
7. Božić Sandra
8. Bućan Nika
9. Burazin Ivana
10. Burazin Paola
11. Buškain Duje
12. Čović Ivan
13. Kačunko Leona
14. Kovačević Antea
15. Kovo Lucija
16. Kuvačić Ante
17. Kvesić Ivana
18. Laušić Gabrijela
19. Mihaljević Mateo
20. Petrović Mirko
21. Plepel Toni
22. Sičić Petra
23. Šaškor Ivan
24. Šaškor Nevenka
25. Vuletić Lorena

D. V. TREŠNJICA – TUGARE (6-satni jutarnji program)

1. Apić Luka
2. Baričić Ante
3. Barić Bepo
4. Barić Lana
5. Bulić Ana
6. Bulić Ana Tonina
7. Bulić Emanuela
8. Bulić Karlo
9. Bulić Lovre
10. Bulić Sara
11. Goreta Luka
12. Grlanović Lucija
13. Jurišić Sara
14. Markičević Ivan
15. Markičević Luka
16. Markičević Petra
17. Mekinić Antoan
18. Mekinić Matea
19. Miljak Josipa
20. Pavešković Noa
21. Petričević Roko
22. Sorić Klara
23. Stipić Šime
24. Velić Marija
25. Vrkić Dolores

D. V. KAMENČIĆ – KOSTANJE (6-satni jutarnji program)
1. Franić Natali
2. Gojsalić Danijela
3. Jerčić Marin
4. Jerončić Marta
5. Mandalinić Andrija
6. Mandalinić Gabrijel
7. Marušić Lovre
8. Matijević Katarina
9. Matijević Lana
10. Tičinović Anđela
11. Pupačić Dominik
12. Radovčić Toni
13. Šarolić Luce
14. Škarica Leona
15. Škaričić Ante
16. Škaričić Marijan
17. Škaričić Pia
18. Škaričić Roko

D. V. KAMENČIĆ – KOSTANJE (6-satni poslijepodnevni program)

1. Bašić Bruna
2. Bilić Danijela
3. Čizmić Filip
4. Dragošević Petar
5. Marasović Ivan
6. Matijević Duje
7. Matijević Ivan
8. Škarica Josipa
9. Škarica Nina
10. Utrobičić Duje
11. Utrobičić Lana

D. V. VRBICA – BLATO N/C (6-satni jutarnji program)

1. Alil Matea
2. Babaić Dragan
3. Babaić Klara
4. Bartulović Nikolina
5. Duvnjak Luka
6. Franić Duje
7. Jurić Petra
8. Lasić Lorena
9. Lasić Luka
10. Lasić Matea
11. Madunić Ante
12. Perišić Iva
13. Perišić Kijara
14. Perišić Marija
15. Smoljanović Karmen
16. Strižić Ivan
17. Strižić Karlo
18. Šarić Antonio
19. Šarić Petar


II.  Popis djece koja nisu primljena u vrtić – čekači

D. V. POTOČIĆ (8-satni jutarnji program)

1. Hudin Nina
2. Kovačević Luka, Marijo
3. Bilić Špiro
4. Bubalo Marta

D. V. POTOČIĆ (6-satni poslijepodnevni program)

1. Balić Marko
2. Čulum Kuzmanić Mia
3. Alviž Adrian
4. Raboteg Gloria
5. Zečić David
6. Križanac Duje
7. Lelas Marijela
8. Tafra Nikola Toma


D. V. VISIBABA (10-satni program)

1. Grizelj Ante
2. Banić Luka
3. Lučić Pio Josip
4. Horvat Marija
5. Kovač Marin

D. V. RADOST (10-satni program)

1. Katušić Marta
2. Tokić Duje

D. V. PČELICA (8-satni jutarnji program)

1. Kovačević Josip
2. Stanić Marin
3. Bauk Josip
4. Juričić Miro
5. Trogrlić Elena

D. V. PČELICA (8-satni turnirajući program „A“)

1. Lubina Antonio
2. Bilokapić Mia
3. Fačić Ena

D. V. PČELICA (8-satni turnirajući program „B“)

1. Kordun Marko,


D. V. PČELICA (6-satni poslijepodnevni program)

1. /

D. V. GALEB (10-satni jaslični program)

1. Knežević Karla
2. Lelas Luna
3. Fistanić Gracija
4. Mihaljević Liria Ria
5. Bosak Petra
6. Novaković Luce
7. Sladojević Bruna
8. Galić Kovač Andrijano
9. Baučić Leon
10. Kovačević Roko
11. Kuzmanić Ivan
12. Mimica Petra
13. Pešić Marko
14. Stanić Bono
15. Jurjević Matej
16. Bartić Nicol
17. Brzović Iris
18. Radevenjić Marta


D. V. GALEB (8-satni jutarnji program)

1. Brstilo Toni
2. Mimica Nikola
3. Gunjača Sara
4. Fistanić Blanka

D. V. GALEB (6-satni poslijepodnevni program)

1. /

D. V. SMILJE – GATA (6-satni jutarnji program)

1. Pivčević Gabrijela
2. Krcatović Anđela
3. Mekinić Vice
4. Đonlić Gabrijela

D. V. TREŠNJICA – TUGARE (6-satni jutarnji program)

1. Apić Bartul
2. Filinić Antonio
3. Petričević Manuela
4. Petričević Nina
5. Petričević Ela
6. Bulić Ante
7. Sorić Marta

D. V. KAMENČIĆ – KOSTANJE (6-satni jutarnji program)

1. /

D. V. KAMENČIĆ – KOSTANJE (6-satni poslijepodnevni program)

1. /

D. V. VRBICA – BLATO N/C (6-satni jutarnji program)

1. /

III.


Roditelji-staratelji djece koja su ovim Rješenjem  upisana u programe dječjih vrtića i jaslica za školsku 2015/2016. godinu, dužni su u razdoblju od 01. rujna do najkasnije 15. rujna 2015. godine, javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću/jaslicama  gdje je dijete upisano i potpisati Izjavu  o međusobnim pravima i obvezama koja se smatra Ugovorom u  formalno pravnom smislu s VRTIĆEM, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka navedenog roka odustali od upisa djeteta/djece u programe vrtića ili jaslica.

O b r a z l o ž e n j e:

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ je dana 04. svibnja 2015. godine objavio Oglas za upis djece u dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ za školsku 2015/2016. godinu u kojem stoji da će se upisi djece u dječje vrtiće i jaslice vršiti u razdoblju od 11. svibnja do 22. svibnja 2015. godine. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 211 zahtjeva roditelja/staratelja/skrbnika za upis djeteta/djece u programe DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ / u daljnjem tekstu:  VRTIĆA /.
Nakon provedenog upisnog postupka u programe VRTIĆA upisano je 172 djece.
Vrtić je dana 12. Lipnja 2015. Godine objavio Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice za školsku 2015/2016 godinu / u daljnjem tekstu: Rješenje / na oglasnim pločama svih dječjih vrtića koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ te na WEB stranici Vrtića.
Na objavljeno Rješenje roditelji su imali pravo izjaviti žalbu ili prigovor ukoliko nisu zadovoljni rezultatima upisa. Na objavljeno Rješenje prigovor odnosno žalbu u navedenom roku su podnijela dva roditelja, a pet roditelja je podnijelo molbu za prijem odnosno promjenu odgojne skupine.
Sve naprijed je riješeno sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.
Ovo rješenje biti će objavljeno na WEB stranici Vrtića, na vratima ureda Uprave Vrtića (Put Mostine b.b.) i vratima dežurnog vrtića „Radost“ (Vangrad 3).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja roditelj nema pravo žalbe jer je Odluka Upravnog vijeća konačna.


                                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                  Zvjezdana Brzović, v. r.