Obavijesti za roditelje

Kontakt

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Uprava Dječjeg vrtića Omiš

Put mostine bb, Omiš

021/862-603

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Pošaljite nam e-mail

Download sekcija

Dokumenti neophodni za upis djeteta se mogu preuzeti ovdje.
Ispunjene i potpisane dokumente poslati poštom na našu adresu.

  Prijava za vrtic 2013

Plan nabave 2015
.xls

Javna nabava (hrana) 2015
.xls

Flash web


Ovdje možete vidjeti naše stare stranice
Za pregled stranica potreban je Flash player 8.0
OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ
Utorak, 14 Travanj 2015 08:24

POŠTOVANI RODITELJI!


UPISI U DJEČJI VRTIĆ OMIŠ ODRŽAT ĆE SE TIJEKOM SVIBNJA 2015. g.

POTPUNE INFORMACIJE O PLANU UPISA, KAO I NOVI ZAHTJEV ZA UPIS,

OBJAVIT ĆEMO NA NAŠOJ STRANICI KRAJEM MJESECA TRAVNJA.


                                               HVALA NA RAZUMIJEVANJU I STRPLJENJU!


 
NATJEČAJ za radno mjesto
Srijeda, 08 Travanj 2015 09:53
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Klasa: 601-02/14-03/197
Urbroj: 2155/1-07-04-15-1
Omiš, 03. travnja 2015. godine


Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje                                      N  A  T  J  E  Č  A  J

                                 za radno mjesto


1. ODGOJITELJA/ICE       - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom   

2. ODGOJITELJA/ICE       - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radnim 

                                       vremenom do 31. kolovoza 2015. godine                                   

3. POMOĆNIKA/CE           - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim

                                       vremenom                        
                                   

U  V  J  E  T  I:


Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.
Kandidati  pod rednim brojem 3. moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- da imaju završenu školu za kuhara,
- da su vozači „B“ kategorije.
              
Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.
Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.
Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      
Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.


                                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                    Zvjezdana Brzović,v.r.


 

 

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2